วิชาชื่อคะแนนสอบ
ประสาทสมถุย141
อุบาทสมศักดิ์44
ตรรกศาสตร์สทหญิง445
ประสาทสมควร99